در شبکه ما زندگی کنید

  اهداف استراتژیک
  ارائه خدمات زیرساخت و سرویس های ارزش افزوده با کیفیت برتر بر بستر رسانه های مختلف
  چشم انداز
  تجهیز شدن به فناوری های روز دنیا، ارتقای توانمندی حرفه ای خود و تولید محصولات و خدمات جدید
  منشور اخلاقی
  پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت


  همکاران تجاری

  تعداد کارکنان گروه وسنی
  تعداد کاربران
  سرویس های فعال